Nowoczesne lampy oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wszystkie nieruchomości muszą zagwarantować wystarczająco wysoki poziom bezpieczeństwa dla osób przebywających wewnątrz nich. Jednym z elementów tworzenia takiego systemu jest montaż lamp oświetlenia awaryjnego. Czym charakteryzują się tego rodzaju lampy? W jakich budynkach muszą być one zamontowane? Odpowiedzi poniżej!

Lampy awaryjne – podstawowe informacje

Jak łatwo się domyślić lampy oświetlenia awaryjnego wykorzystywane są jako źródło oświetlenia w budynku, jeżeli dojdzie do awarii odcinającej prąd z głównego źródła zasilania. W takiej sytuacji lampy awaryjne, ze względu na korzystanie z niezależnego źródła mogą zagwarantować oświetlenie w budynku. Warto mieć na uwadze, że tego rodzaje oświetlenie może być wykorzystane w dwa różne sposoby.

Przede wszystkim w sytuacji, gdy przyczyna utraty podstawowego zasilania stanowi poważne zagrożenie, oświetlenie awaryjne może być wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji. Jeżeli jednak źródło awarii nie stanowi problemu i może być ono szybko usunięte, to lampy awaryjne mogą posłużyć jako czasowe oświetlenie w nieruchomości.

Obowiązek montażu lamp

Pomimo swojej ogromnej użyteczności lampy oświetlenia awaryjnego nie muszą być montowane w każdym budynku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego rodzaju oświetlenie jest wymagane jedynie w kilku sytuacjach.

Przede wszystkim takie oświetlenie musi być założone w nieruchomości, w której może przebywać więcej niż 200 osób. Lampy awaryjne są także montowane, jeżeli utrata oświetlenia muszę prowadzić do poważnego zagrożenia:

– dla życia i zdrowia osób,
– dla środowiska naturalnego,
– pojawienia się strat materialnych.

W praktyce oznacza to, że lampy oświetlenia awaryjnego znajdują zastosowanie m.in. w elektrowniach, elektrociepłowniach, w szkołach, w szpitalach, w budynkach administracji publicznej itp. Co jeszcze warto wiedzieć?

Montaż lamp w praktyce

Oczywiście wszystkie lampy, które mają być wykorzystane jako oświetlenie awaryjne muszą spełniać określone prawem normy. Jedną z nich jest m.in. norma PN-EN 1838 i PN-EN 50 172. Dodatkowo należy zadbać, żeby oświetlenie awaryjne zostało zamontowane w odpowiednich miejscach.

Przede wszystkim powinno być ono umiejscowione minimum 2 metry nad powierzchnią, w takich lokalizacjach jak okolice drzwi wyjściowych, klatek schodowych, skrzyżowań korytarzy, pobliże punktów pierwszej pomocy i miejsc składowania sprzętu gaśniczego. Oczywiście to wciąż tylko część odpowiednich miejsc.

Kategorie