Tereny inwestycyjne. Jak przygotowuje się je do sprzedaży?

Katowice – a szerzej również cały Górny Śląsk – należą do regionów, w których zainteresowanie terenami inwestycyjnymi należy do największych w skali całego kraju. Oczywiście taki stan rzeczy nie powinien dziwić.

Konurbacja górnośląska jest jednym z najbardziej zaludnionych obszarów Polski, co generuje olbrzymie zapotrzebowanie na inwestycje mieszkaniowe. Z kolei prężnie działający i stale rozwijający się przemysł nieustannie poszukuje nowych gruntów pod budowę hal magazynowych lub produkcyjnych. Tereny inwestycyjne w Katowicach dość szybko znajdują nabywców – pod względem tego typu transakcji miasto plasuje się na drugim miejscu w kraju.

Ponadto trend jest cały czas wznoszący, co pozwala wnioskować, że zainteresowanie tego typu nieruchomościami stale będzie rosnąć. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jak wygląda proces przygotowania terenu do sprzedaży inwestorowi.

Tereny inwestycyjne Katowice – sprzedaż. Jak przygotować dokumentację?

By dany grunt mógł zostać sprzedany jako inwestycyjny, musi posiadać odpowiednią dokumentację. Tylko dzięki niej terenami inwestycyjnymi w Katowicach mogą zainteresować się inwestorzy i wykorzystać je w celu realizacji planów biznesowych. Na czym jednak polega jej przygotowanie?

Zazwyczaj jednym z jej kluczowych składników są różnego rodzaju ekspertyzy, rzetelnie opisujące specyfikę gruntu pod względem hydrologicznym, natężenia zanieczyszczeń (w tym akustycznych) czy zieleniarskim. W dokumencie muszą też być zawarte informacje na temat tego, jakie inwestycje są możliwe do zrealizowania na danym terenie. Tereny inwestycyjne w Katowicach mogą bowiem być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub leżeć w strefach krajobrazu chronionego.

Tereny pod inwestycje w Katowicach. Kiedy obowiązują specjalne przepisy?

Przeznaczenie niektórych terenów inwestycyjnych w Katowicach wymaga przygotowania ich zgodnie z wymogami określonymi w spec ustawach. Tak może być między innymi, jeśli na danym gruncie ma zostać zrealizowana inwestycja związana z energią jądrową, transportem kolejowym, infrastrukturą telekomunikacyjną lub regulacją stosunków wodnych.

Wiele etapów inwestycji wymaga ponadto otrzymania specjalnych decyzji administracyjnych. Mogą one dotyczyć na przykład wycięcia drzew rosnących na terenie czy jego odrolnienia. Jak widać, proces przygotowania gruntu inwestycyjnego do sprzedaży jest skomplikowany i czasochłonny. Musi więc być przeprowadzony przez fachowców, w sposób ściśle określony przepisami oraz procedurami.

Kategorie