Co należy wziąć pod uwagę podczas instalacji okien?

Najważniejszą rzeczą w przypadku nowych okien jest to, aby idealnie pasowały do ​​otworu w ścianie i aby montaż został przeprowadzony profesjonalnie. Prawidłowy montaż okien to zadanie dla specjalistycznej firmy, która wnosi ze sobą niezbędną wiedzę. Praktyka wymiany okien polega na tym, że dokonuje się indywidualnego pomiaru, na podstawie którego następnie tworzone są elementy „szyte na miarę”.

Instalacja nowych okien

Przed zainstalowaniem nowego okna, należy całkowicie wyeliminować wszystkie elementy starych okien. Usunięcie starej ramy może być bardzo czasochłonne. Całkowicie usuwa się również kotwy murarskie. Następnie za pomocą cementu naprawia się wszelkie uszkodzenia ościeży okiennych. Dopiero wtedy można rozpocząć Prawidłowy montaż okien.

Aby wyrównać nowe okno, rama okienna jest najpierw umieszczana w otworze w ścianie. Następnie pod ramę wsuwa się plastikowe lub drewniane kliny, tak aby rama okienna była pozioma. Pionowe wyrównanie ramy odbywa się za pomocą dodatkowych klinów po bokach między ramą a murem.

Po prawidłowym ustawieniu ramy, otwory do kotwienia w murze są wstępnie nawiercane. Niektóre ramy okienne mają już wywiercone odpowiednie otwory. Montażysta używa wiertarki udarowej, aby wywiercić otwory do zakotwienia w ościeżu okna. Rama okna jest następnie mocowana za pomocą kotew murarskich.

Bezpieczne kotwienie

Przy prawidłowym montażu okien szczególną uwagę zwraca się na połączenie ramy okiennej z murem. W przeszłości używało się tylko pianki budowlanej i tynku, ale obecnie stosuje się taśmy uszczelniające od wewnątrz i na zewnątrz. W ten sposób zapewniona jest szczelność.

Po prawidłowym wyrównaniu i uszczelnieniu ramy okiennej listwy uszczelniające są otynkowane i w ten sposób znikają niewidocznie w ścianie. Skrzydła okienne są następnie umieszczane w ościeżnicy i przeprowadza się test funkcjonalny. Wtedy wymiana okna jest zakończona.

Prawidłowy montaż okien — właściwe pozycjonowanie

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku okien otwieranych i zamykanych automatycznie. W tym przypadku należy zapewnić nie tylko prawidłową instalację, prawidłowe zakotwienie i prawidłowe uszczelnienie, ale także profesjonalne wykonanie wszystkich połączeń elektrycznych. Jest to aspekt bezpieczeństwa, ale również konieczność, aby zautomatyzowane okna można było optymalnie zintegrować z systemem automatyki domowej.

W przypadku okien, które mają gwarantować określony poziom ochrony przed włamaniem, warto również zlecić ich montaż specjalistycznej firmie. W ten sposób okna pełnią swoją funkcję ochronną.

Kategorie