Co trzeba wiedzieć o oprawach oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe znajdują się w niemal każdym pomieszczeniu. Zarówno w domach, biurach, jak i pomieszczeniach przemysłowych. Służą do filtrowania i rozsyłania strumienia światła. Dodatkowo oprawy świetlne chronią źródło światła przed ewentualnym uszkodzeniem. Co warto o nich wiedzieć i wedle jakich kryteriów podzielić?

Wymogi bezpieczeństwa względem opraw oświetleniowych

Dobre oprawy oświetleniowe muszą przede wszystkim spełniać określone wymogi bezpieczeństwa. Najważniejsze jest, aby chroniły przed ewentualnym porażeniem prądem. Dlatego też oprawy oświetleniowe przydzielić można do czterech klas ochronności. Różnią się one przede wszystkim rodzajem zastosowanej izolacji.

Każdy producent opraw oświetleniowych musi swoje produkty właściwie oznaczać. Mowa tu o wskaźniku IP. Wskaźnik ten określa stopień ochrony przed dotknięciem elementów, które znajdują się pod napięciem.

Podział opraw oświetleniowych ze względu na stopień wypromieniowania

Oprawy oświetleniowe różnią się stopniem wypromieniowania światła w przestrzeń górną oraz dolną. W tym przypadku oprawy oświetleniowe podzielić można na pięć klas. Wedle tego podziału oprawy oświetleniowe podzielić można na te przeznaczone do światła bezpośredniego, światła mieszanego, światła przeważnie pośredniego oraz światła pośredniego.

Dodatkowo każdy producent opraw oświetleniowych stosuje ich podział ze względu na rodzaj podłoża. Chodzi tu oczywiście o podłoże, do którego oprawy mają zostać przymocowane. W tym przypadku wyróżnić można oprawy do zastosowania na podłożu palnym oraz niepalnym.

Dobór opraw oświetleniowych

Wiele osób wybierając oprawy oświetleniowe, kieruje się głównie estetyką. Nie powinno być to jednak główne kryterium. Opraw oświetleniowych nie można dobierać wedle własnego uznania.

Najważniejsze jest bowiem bezpieczeństwo. I to powinno być głównym kryterium wyboru opraw. Poza tym oprawy muszą prawidłowo działać. Dlatego wybierając konkretny model, pod uwagę wziąć należy ich przeznaczenie oraz miejsce ich zamontowania.

Kategorie